Kennitölur

Kennitölur 2010-2014

 

Heildaryfirlit árin
 2014
 2013 


 
 2012 


 
 2011 


 
 2010 


 
Nafnávöxtun í heild  


7,72%


 

11,34%

6,14%

3,88%
þ.a. samtrygg.deild  


7,69%


 

11,26%

6,17%

3,88%

þ.a. séreignadeild  


11,79%


 

17,04%

3,1%

4,12%
Hrein raunávöxtun í heild
    


4,12%


 


          

6,52

           

0,87%

1,24%
þ.a. samtrygg.deild       


4,09%


 

6,45%

0,89%

1,24%
þ.a. séreignadeild      


8,05%


 

11,96%           

-2,02%

3,45%
Hrein raunávöxtun í heild          
Meðaltal sl.   5 ár      


3,11%


 

           -0,19%

           

-1,22%

         
 
1,00%
Meðaltal sl. 10 ár     3,89%


 
4,40%


 

3,71%

3,42%
Skipting fjárfestinga í heild          
Með breytil. tekjum             


48,77%


 


14,11%
37,23%


 

34,14%
Með föstum tekjum         
51,23


 
54,62%


 
58,69%           

61,96%
Bundin innlán    


2,59%


 


3,14%
 

3,99%

3,90%
Eftir gjaldmiðlum í heild          
Íslenskar krónur   


70,10%


 


71,99%

72,3%

71,06%
Erlend mynt   


29,9%


 


28,01%

27,7%

28,94%
           
Óskráð verðbréf sameign
  


21,57%


 
20,85%


 

14,75%

10,35%
           
Meðalföldi virkra sjóðfélaga sameign     


1687


 


1694

1.644

1.582
Sjóðfélagar virkir alls á árinu sameign   
2.387


 
 

2.355

2.248
Meðalfjöldi lífeyrisþega sameign   


1298


 

            1.283           

1.142

1.100
Lífeyrisþegar alls á árinu sameign   


1.565


 
  
1.245
Skipting lífeyris í heild          
Ellilífeyrir   


56,93%


 


56,48%

54,68%

55,55%
Örorkulífeyrir
    


31,71%


 


32,14%

33,77%

33,29%
Makalífeyrir
     


7,97%


 


7,76%
 

8,12%

8,71%
Barnalífeyrir
      


0,75%


 
0,72%


 

0,84%

 0,99%


 
Séreignalífeyrir
    


2,64%


 
2,90%


 

2,59%

1,46%
Tryggingafræðileg staða sameign          
Hr. eign umfr. heildarskuldb.     


-3,4%


 


-3,9%

-4,2%

-4,9%
Hr. eign umfr. áfallnar skuldb.
      


-4,2%


 
-5,3%


 

-6,5%

-4,2%